20 mars 2010

THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE - Trailer

Edward: Isabella Swan, I promise to love you every moment of forever
Jane: She's still human, The Volturi don't give second chances
Bella: Why are you so against me becoming like you?
Edward: i know the concequences of the choice you're making, after a few decades everyone you know is dead
Jake: You don't have to change for me, Bella. I'm in love with you, I want you to pick me instead of him
Jake: You have to consider the idea that I might be better for her than you are
Bella: Edward, she found us
Edward: I'll protect you, no matter what
Bella: you don't know what you getting yourself into
Jake: i'm gonna fight for you, until your heart stops beating

ungefärlig översättning:
Edward: Isabella Swan, Jag lovar att älska dig föralltid
Jane: Hon är fortfarande mänsklig, Volturi ger er inte en andra chans
Bella: Varför är du så emot att jag ska bli som du?
Edward: Jag vet konsekvenserna av det val du gör, efter ett par decennium är alla du känner döda
Jake: Du behöver inte förändras för mig, Bella. Jag älskar dig, jag vill att du ska välja mig istället för honom
Jake: Du måste överväga iden att jag kanske är bättre för henne än du är
Bella: Edward, hon hittade oss
Edward: Jag skyddar dig för vadsomhelst
Bella: Du vet inte vad du ger dig in på
Jake: Jag kommer slåss för dig ända tills ditt hjärta slutar slå

Inga kommentarer: