20 mars 2010

OME! (Oh My Edward!)

En scen från ECLIPSE!
Precis som jag tänkt mig att den ska bli i filmen om de hade med den. Visst att de inte säger allt som de gör i boken och visst att de ligger i Bellas säng här och att de i boken sitter i soffan i vardagsrummet, MEN DET GÖR INGET FÖR DET ÄR SÅ BRA OCH DET ÄR KÄNSLA I DET HÄR OCH DEN ÄR SÅ MYCKET BÄTTRE ÄN NEW MOON BARA AV ATT SE DENNA OCH TRAILERN! IIIH! Ja jag är LITE hyper nu bara. Men det är så perfekt och musiken är bra och allt är bra och jag tror att filmen kommer bli fantastisk!Typ textning, jag kan ha hört massa fel, isf rätta mig!

Bella: I have a fear of what to tell people, I wont be home for christmases, I wont ever visit, mum will never see me again
Edward: after a few decades, everyone you know will be dead, so problem solved
Bella: Why are you so against me becoming like you?
Edward: I've told you
Bella: You don't mess with me ... there's more
Edward: I know the consequences of the choice you're making. *sighs* I've lives through it. And to let you suffer that...
Edward: You believe that I have a soul, and I don't. But to risk yours just for the sake to never have to loose you, it's the most selfish thing I'll ever do.

Översättning:
Bella: Jag är rädd för vad jag ska säga till folk, jag kommer inte komma hem till jul, jag kommer aldrig komma hem på besök, mamma kommer aldrig se mig igen.
Edward: Efter ett par årtionden är alla du känner döda, problemet löst
Bella: Varför är du så emot att jag blir som du?
Edward: Det har jag sagt redan
Bella: Ljug inte för mig... det finns mer
Edward: Jag vet konsekvenserna av valet du gör. *suckar* Jag har levt genom det, och att låta dig lida...
Edward: Du tror att jag har en själ, och det tror inte jag. Men att riskera din bara för att jag aldrig ska förlora dig är det mest själviska jag någonsin kommer att göra.

Inga kommentarer: