29 augusti 2011

The importance of failure

fick en fråga om vilket citat som betytt mest för mig, och jag kom direkt att tänka på talet som den fantastiska Jo Murray (känd som J.K.Rowling) höll på Harvard vid skolavslutningen 2008. dvs samma försommar som jag tog studenten, och jag älskar det talet även fast vissa på Harvard inte tyckte hon förtjänade äran att få hålla deras avslutningstal.

Jo pratade om hur viktigt det är att misslyckas och ha en fantasi. Hur det hjälpte henne och fick henne att bygga upp sitt liv från grunden och hitta en stabilitet i tillvaron.
"It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all – in which case, you fail by default. "

"
rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life. "

"Imagination is not only the uniquely human capacity to envision that which is not, and therefore the fount of all invention and innovation. In it's arguably most transformative and revelatory capacity, it is the power that enables us to empathize with humans whose experiences we have never shared."

Är det så svårt att förstå varför den här kvinnan spelar så stor roll i mitt liv? Hon har förmågan att placera ord på ett sätt att man grips med och det spelar ingen roll om det är i skrift eller i tal. Hon har ordets gåva och är en av mina allra största förebilder.

Inga kommentarer: